دانلود اهنگ کانت داون از قاف

قاف

43
1

علیرضا قاسمی ملقب به «قاف»، متولد دی‌ ماه ۱۳۶۳ و متولد تهران است. قاف از کودکی با پدرش در غرب تهران زندگی‌ می‌کرد. در نوجوانی با خواندن شعرهای خیام، سهراب سپهری و فروغ فرخزاد به شعر علاقمند شد و همزمان با شنیدن آهنگهای توپاک، امینم ویا اوتکست مجذوب موسیقی هیپ هاپ گردید. اواخر دبیرستان با چند تن از دوستان محله خود گروهی به نام «مد» تشکیل داد و شروع به ضبط اولین آهنگهای خود بر روی نوار کاست کرد ‌ قاف سال ۱۳۸۴ با همکاری یکی‌ از اعضای گروه مد به نام «امپو»، اقدام به ضبط حرفه‌ای و پخش آهنگهای خود کرد. بعد از ضبط هفت اهنگ، قاف تصمیم به فعالیت انفرادی گرفت و سال ۱۳۸۵ شروع به ضبط با نام مستعار «علی‌ جی» کرد.
بعد از پخش چند کار استعداد او مورد توجه سروش لشکری (هیچکس) قرار گرفت ‌ سال ۸۵ شمسی با ضبط یک تک آهنگ با هیچکس و آهنگسازی مهدیار آقاجانی، نام خود را از «جی» به « قاف» تغییر داد و آهنگ «میگن قاف» سرآغاز همکاری او با تشکل «صامت» گردید.

قاف از طریق صامت چند آهنگ تکی‌ منتشر کرد و به صورت مهمان در آهنگهایی از بیداد، پیشرو، نابغه ها، اشراق، نماینده و پلاس حضور یافت. از آثار موفق او در دوران صامت می‌توان از آهنگهای «ساقی‌»، «خیابونیا»، «هزاری» و «آهن پرست» یاد کرد. اوایل سال ۱۳۸۶ قاف به دلیل مشکلات شخصی تصمیم به کنارگیری از فعالیت هنری گرفت که این تصمیم با مخالفت مهدیار آقاجانی و پیشنهاد ساخت آلبوم «زیر و بم زیرزمین» رو به رو شد ‌ آهنگسازی و نوشتن اشعار زیر و بم زیرزمین اوایل پاییز ۱۳۸۶ آغاز شد و در مدت ۵ ماه به پایان رسید. بعد از اتمام آهنگسازی و نوشتن اشعار آلبوم، به دلیل عدم وجود استودیوی حرفه‌ای مطمئن، یک سال در کار تاخیر افتاد.

اواسط زمستان ۱۳۸۷ زیر و بم زیرزمین در طول یک ماه در استودیو خانگی قاف ضبط شد.
آلبوم وارد مرحله تنظیم شد و یک ماه بعد از انتخابات ۱۳۸۸ آهنگ بسه مفبری ضبط شد و به همراه پروژه‌ی آلبوم زیر و بم زیرزمین برای اتمام مراحل ساخت توسط مهدیار آقاجانی به اروپا برده شد. زمستان ۱۳۸۸ آهنگ بسه مفبری از سایت صدای موزیک پخش شد ولی انتشار آلبوم زیر و بم زیرزمین باز هم به تاخیر افتاد. دلیل اصلی تاخیر، تلاش برای خروج قاف از کشور بود که امکان‌پذیر نشد. اواخر زمستان ۱۳۸۹ آهنگ «شک» از قاف در کنار آهنگهایی از هیچکس، ریویل و فدائی در آلبوم کوتاه «انجام وظیفه» منتشر شد ‌ مهر ۱۳۹۰ اولین آلبوم حرفه‌ای قاف به نام «زیر و بم زیرزمین»، به صورت دیجیتال منتشر شد. تمام آهنگهای زیر و بم زیرزمین ساخته مهدیار آقاجانی می‌باشد و هنرمندان مختلفی‌ در آلبوم حضور دارند، از خواننده‌ سنتی‌ جوانی چون بیداد تا رپکن با شهرت جهانی‌ چون لو-کی.

فروش غیرمنتظره‌ زیر و بم زیرزمین در ایران موجب شد تا حساب‌های بانکی‌ قاف ظرف چند روز مسدود گردند ‌ قاف همچنان به فعالیت هنری خود ادامه میدهد و به تازگی آهنگی به نام «مغز» منتشر کرده است.

آلبومهای قاف

قاففول آلبوم

دانلود فول آلبوم آهنگ قاف

آهنگهای قاف

قافخوش گذش

دانلود اهنگ خوش گذشت قاف

قاف و هیچکسشبی گرگا

دانلود اهنگ شبی گرگا قاف و هیچکس

قاففحش

دانلود آهنگ فحش قاف

قافخفه

دانلود اهنگ خفه قاف

قافبسه مفتبری

دانلود آهنگ بسه مفتبری قاف و بیداد

قاف و فداییشک

دانلود آهنگ شک قاف و فدایی

قاف و فداییهشتاد

دانلود آهنگ هشتاد قاف و فدایی

قاف و اشراققلم بنویس

دانلود آهنگ قلم بنویس قاف و اشراق

قاف و AshesCountdown

دانلود اهنگ کانت داون از قاف

قاف ، پیشرو ، فاشیست ، متضاد ، قاتلپای کار

دانلود آهنگ پای کار قاف و نابغه ها

قاف ، هیچکس و اشراقهزاری

دانلود آهنگ هزاری قاف ، هیچکس و اشراق

قافخیابونیا

دانلود اهنگ خیابونیا قاف

قاف و زانیارهمین که هست

دانلود آهنگ همین که هست قاف و زانیار

قاف و هیچکسآهن پرست

دانلود آهنگ آهن پرست قاف ، هیچکس و اشراق

قاف و بیدادساقی

دانلود آهنگ ساقی قاف و بیداد

قاف و امپوعوارضی زحل

دانلود آهنگ عوارضی زحل قاف و امپو

قاف و اشراقبیا پیشم

دانلود آهنگ بیا پیشم قاف و اشراق

قاف و هیچکس و پژواکپژواک

دانلود آهنگ پژواک قاف و هیچکس و پژواک

قاف و هیچکسرفاقت تعطیل

دانلود آهنگ رفاقت تعطیل قاف و هیچکس

قاف و پیشرو و ساتراپگروه ما

دانلود اهنگ گروه ما قاف و پیشرو و ساتراپ

قاف و مسعود سعیدیسکوتو بشکن

دانلود آهنگ سکوتو بشکن قاف و مسعود سعیدی

قاف و هیچکس و تتلو و پیشروتماس کاریش نکن

دانلود آهنگ تماس کاریش نکن

هیچکس و قافمیگن قاف

دانلود آهنگ میگن قاف هیچکس و قاف

قافبمب

دانلود اهنگ بمب قاف

قاف و مسعود سعیدیشکست

دانلود آهنگ شکست قاف و مسعود سعیدی

قاف و مسعود سعیدی و دوکبیچاره

دانلود آهنگ بیچاره قاف و مسعود سعیدی

قاف و مسعود سعیدیدخترجون

دانلود آهنگ دخترجون قاف و مسعود سعیدی

قاف و مسعود سعیدیآخه چرا

دانلود اهنگ آخه چرا از قاف و مسعود سعیدی

قاف و دوکاعتراض

دانلود اهنگ اعتراض از قاف و دوک

قاف و امپوحرف ما

دانلود اهنگ حرف ما از قاف و امپو

قاف و امپوخاطره

دانلود اهنگ خاطره قاف و امپو

قاف و امپوشهرمن

دانلود اهنگ شهرمن از قاف و امپو

قافیادگاری

دانلود آهنگ یادگاری قاف و آریان

قاف و آریانپشیمونی

دانلود آهنگ پشیمونی قاف و آریان

قاف و امپوسبک غرب

دانلود آهنگ سبک غرب قاف و امپو

قافدیگه دیگه بسه

دانلود اهنگ دیگه دیگه بسه قاف

قاف و شوورایتخت

دانلود اهنگ تخت قاف و شوورای

قاف و شوورایتاپو بکن

دانلود اهنگ تاپو بکن قاف و شوورای

قاف و شووراینسل قبل

دانلود اهنگ نسل قبل از قاف و شوورای

قافوسوسه

دانلود آهنگ وسوسه قاف

قافصفحه

دانلود اهنگ صفحه قاف

قاف و امپومرگ تمدن

دانلود آهنگ مرگ تمدن قاف و امپو

قاف و آفاقدرویش

دانلود آهنگ درویش قاف و آفاق